Groninger Studentenbond verontwaardigd over ontwikkelingen vergunningenstelsel

GRONINGEN - Dertig particuliere verhuurders hebben zich verenigd in de Belangengroep Particuliere Verhuurders. De oprichting van deze belangengroep is een reactie op het vergunningenstelsel dat de gemeente Groningen wilt invoeren. De GSb is voorstander van het vergunningenstelsel.

In Groningen is meer dan 80 procent van de kamers in handen van particuliere verhuurders. Door de druk op de woningmarkt komt het helaas regelmatig voor dat bepaalde verhuurders zich niet houden aan de regels. Zo wordt er soms te veel huur gevraagd, worden gebreken niet verholpen en komt het voor dat verhuurders hun huurders intimideren en bedreigen. Het vergunningenstelsel is door de gemeente bedacht om deze praktijken tegen te gaan.

In principe krijgt elke verhuurder gewoon een vergunning. Als er (herhaaldelijk) meldingen binnen komen dat verhuurders zich niet aan de regels houden, kan de gemeente er in het uiterste geval voor kiezen om de vergunning van de verhuurder in te trekken. Deze vergunningen kunnen alleen per pand ingetrokken worden. Deze en andere maatregelen moeten er voor zorgen dat verhuurders die zich op dit moment niet aan de regels houden, dat nu wel gaan doen.

De Belangengroep Particuliere Verhuurders is het niet eens met de invoering van het vergunningenstelsel. Zij stellen dat zij met dit stelsel niet beschermt worden tegen slechte huurders, en willen graag een gedragscode en keurmerk invoeren. “Als je logisch nadenkt, kun je constateren dat een goede verhuurder niets te vrezen heeft van dit vergunningenstelsel. In tegendeel; veel verhuurders geven juist aan het slechte imago van de ‘verhuurders’ zat te zijn”, begint Jolien Bruinewoud, voorzitter van de GSb. “Dit stelsel wordt in het leven geroepen zodat verhuurders die er een potje van maken aangepakt kunnen worden. Dit is noodzakelijk omdat zij nu vaak civielrechtelijk en strafrechtelijk niet vervolgd kunnen worden. Een gedragscode en keurmerk geven de huurders nog steeds geen handvatten om iets tegen slechte verhuurders te doen, en zijn daarom in de ogen van de GSb ook geen oplossingen.”

Het voorstel voor het vergunningenstelsel is op dinsdag 10 september 2018 besproken in de commissie Ruimte en Wonen, en moet binnenkort door de gemeenteraad goedgekeurd worden. “De Groninger Studentenbond hoopt dat de gemeenteraad de urgentie van het probleem in ziet”, stelt Jolien Bruinewoud. “Het wordt tijd dat we huurders de bescherming geven die zij verdienen. Wij hopen daarom dat de huurders van Groningen op de stem van de gemeenteraad kunnen rekenen. Laat de huurders niet in de kou staan, en help ze om hun recht te behalen.”