Najaar versteek Martinicarillon

GRONINGEN - Stadsbeiaardier Auke de Boer heeft dinsdag ssamen met Klokkengieterij Reiderland de speeltrommel van het automatisch carillon van de Martinitoren weer verstoken.

Dit betekent dat er ieder uur weer vier nieuwe melodieën om het kwartier over de stad worden uitgestrooid. Het is een goede gewoonte in Groningen om bij de keuze van de melodieën aan te sluiten bij zaken in die spelen in Stad of Ommeland.

Op het volle uur is te horen de Geneefse psalm 9, gevolgd door op het kwartier het lied “ Slaet op den trommele” uit het Nieuw Geuzen liedboek uit 1566. Dit naar aanleiding van de slag bij Heiligerlee, die dit jaar 450 jaar geleden plaats vond. Ook op de vorige versteek was hiervoor een lied te horen en wel de 'Mars van den jongen Prins van Friesland’, refererent aan Graaf Adolph die hier sneuvelde. Op het half uur is te horen het begin van het Concerto IV, BWV 595 van Johann Seb. Bach gevolgd door op het laatste kwartier het Pizzicato uit het ballet Sylvia van Léo Delibes.

Deze beide werken staan ook in het nog te verschijnen Groninger Beiaardboek deel IX waarin Groninger beiaardiers werken hebben gearrangeerd voor het carillon. Dit ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Stichting Klokkenspel Groningen. Op 22 september wordt hierover een seminar Welluidend Erfgoed gehouden in de kapel van de Martinikerk