Kinderzomeruniversity Beijum was leuk en leerzaam

GRONINGEN - In Beijum is van 6 tot en met 10 augustus bij wijze van proef een ‘kinderzomeruniversity’ georganiseerd.

Kinderen uit groep 4 en 5 van CBS De Heerdstee hebben hieraan deelgenomen en veel geleerd op het gebied van taal en rekenen. Zo leerden zij onder andere gedichten schrijven en wetenschappelijke proefjes doen. Ook was er tijd voor sport, spel en gezelligheid.

De kinderzomeruniversity is een initiatief van het gemeentelijke Gebiedsteam Oost en De Heerdstee. Doel van de week was om kinderen ook tijdens de zomervakantie te laten werken aan hun taal- en rekenvaardigheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel kinderen gedurende de vakantie in niveau achteruitgaan. Door het organiseren van de kinderzomeruniversity, met een programma van zowel leerzame als leuke activiteiten, wordt geprobeerd hun niveau op peil te houden. De lessen tijdens deze week werden verzorgd door pabostudenten van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Zij zorgden voor de inhoudelijke verdieping en motiverende werkvormen.

De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad en veel nieuwe dingen geleerd. De week werd dan ook afgesloten met een mooie tentoonstelling voor de ouders en een diploma-uitreiking voor de kinderen.