Noorderlingen geven leefbaarheid een ruime voldoende

GRONINGEN - Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht.

Drenten geven met een 7,9 het hoogste cijfer. Friezen geven een 7,8 voor de leefbaarheid en Groningers een 7,7. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe. Dit voorjaar hebben 5.000 inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe vragen beantwoord over de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving.

Bodembewegingen

Een deel van de inwoners geeft aan dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan. In Groningen (20%) is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Fryslân (13%). Dit verschil lijkt te maken te hebben met de schade aan woningen als gevolg van de bodembeweging door de gaswinning. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32%) dan mensen met lichte schade (22%) en zonder schade (14%).

Volgens de inwoners van de drie Noordelijke provincies dienen vooral de gemeente en ‘iedere inwoner’ zich in te zetten voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Opvallend is dat in Fryslân met 69% minder vaak wordt aangeven dat de gemeente zich zou moeten inzetten voor de leefbaarheid dan in Groningen en Drenthe (beide 81%). Verder zijn Groningers zijn het vaakst verhuisd in de afgelopen vijf jaar (25%), gevolgd door Friezen (20%) en Drenten (15%).

Dit zijn de eerste bevindingen die de planbureaus in Groningen en Fryslân en Trendbureau Drenthe gezamenlijk hebben verwerkt in het feitenblad Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe. Dit najaar worden meer resultaten gepubliceerd.