Start gezamenlijk IKC-lab Groningen

GRONINGEN - Noorderpoort, SKSG en de Borgmanschool-Siebe Jan Boumaschool hebben gezamenlijk het IKC-lab Groningen opgezet. Aan dit lab gaan komend schooljaar 24 mbo-studenten Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent deelnemen. Op maandag 10 september wordt het IKC-lab Groningen officieel geopend.

Met de start van het IKC-lab Groningen bundelen mbo, basisonderwijs en het kinderdagverblijf hun krachten. Het lab onderscheidt zich door parttime praktijkleren onder begeleiding van docent èn werkbegeleider en combinatiestages: de studenten lopen tegelijkertijd stage in het onderwijs en in de kinderopvang.

Het initiatief IKC-lab Groningen streeft naar de totstandkoming van een nieuwe combi-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Het is de bedoeling dat er eerst dubbele diplomering plaatsvindt. Op termijn wordt gestreefd naar een eigen diploma Combifunctionaris IKC/Brede School.

De officiele opening vindt maandag 10 september plaats op het schoolplein Siebe Jan Boumaschool. Het samenwerkingscontract wordt officieel ondertekend door Peter Prins (directeur Borgmanschool-Siebe Jan Boumaschool), Wilma Glastra (SKSG manager kindcentrum Oosterpark) en Henriette Bos (schooldirecteur Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn). Daarna vindt een feestelijke openingsactiviteit plaats.