Sleep-in Academiegebouw Groningen

GRONINGEN - Tientallen studenten zijn vanmiddag begonnen aan een sleep-in op de trappen van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Een grote groep internationale studenten is samen met leden van studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG), ROOD jong in de SP, DWARS Groenlinkse jongeren ontevreden over de wijze waarop de universiteit omgaat met de huisvestingscrisis. Samen hebben zij enkele eisen geformuleerd voor het College van Bestuur. “Wij gaan niet weg voordat er een handtekening onder ons eisenpakket staat,” zegt Teun Schoutens, lid van DAG.

Over de gehele breedte van de trappen zitten leden van DAG, ROOD, DWARS en tientallen internationale studenten. De sfeer is strijdvaardig. Aan de balustrade hangen banners. Lisa de Leeuw, woordvoerder namens ROOD: “De RUG haalt hier massaal studenten naartoe, zonder enige verantwoordelijkheid te nemen. De studenten zijn voor de universiteit slechts een verdienmodel. Dit rendementsdenken is schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de studenten zelf en de hele stad. Het wordt tijd om de markt weer uit het onderwijs te slopen.”

Eerder deze week legden DAG, ROOD en DWARS ook al het vuur aan de schenen van de RUG. Bij de opening van het academisch jaar in de Martinikerk blokkeerden zij bij de ingang de ceremoniële processie met een spandoek waarop de leus prijkte: ‘geen woning, geen opening.’ In een statement riep de studentencoalitie het College van Bestuur op haar verantwoordelijkheid te nemen. Schoutens: “Wij sporen de universiteit al meer dan een jaar aan om iets aan de huisvestingscrisis te doen, maar ze geeft geen gehoor. Het bestuur kan ons echter niet blijven negeren.”

Eisenpakket

De actievoerders hebben een viertal eisen opgesteld: (1) De RUG spreekt zich uit tegen het huidige, op groei gerichte financieringsmodel, (2) de RUG streeft geen verdere groei na voor het collegejaar 2019-2020, (3) de RUG gaat in gesprek met de gemeente over de mogelijkheid om bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden om te vormen tot studentenhuisvesting, en (4) de RUG maakt alle noodhuisvesting per direct gratis. Volgens DAG, ROOD, en DWARS ligt het probleem omtrent de huisvesting grotendeels besloten in het financieringssysteem. Schoutens: “De RUG is onderhevig aan een perverse financiële prikkel: om vanuit Den Haag zoveel mogelijk geld te ontvangen, trekt de universiteit zoveel mogelijk studenten aan.”

Huisvestingscrisis

Dit jaar zijn er aan de Rijksuniversiteit Groningen 3000 studenten meer aangemeld dan vorig jaar. Voornamelijk studenten uit het buitenland kunnen nauwelijks huisvesting vinden. Van de 450 extra kamers die voor de internationale studenten bijgebouwd zijn, is slechts een deel beschikbaar in september. De RUG heeft tijdelijke noodopvang georganiseerd in de vorm van een hotelboot en een tentenkamp. Ondanks alle maatregelen is de verwachting dat een grote groep studenten er niet in zal slagen de komende weken woonruimte te vinden.