Maximale aantal studiepunten verantwoordelijkheid van hoger onderwijsinstellingen

GRONINGEN - Tijdens de opening van het hogeschooljaar hield Henk Pijlman, collegevoorzitter Hanzehogeschool Groningen, een pleidooi om de instellingen zelf het maximale aantal studiepunten voor de propedeuse te laten bepalen.

Dit in tegenstelling tot de uitspraak van minister van Engelshoven, zij wil het aantal studiepunten verlagen naar 40 voor het eerste jaar.

Daarnaast sprak Pijlman over doorgroeimogelijkheden voor docenten, vervroegde evaluatie van het leenstelsel en een snellere ontwikkeling van nieuwe opleidingen om aan de vragen van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen.

Maximaal aantal studiepunten

Pijlman doet een oproep aan de minister van OCW: “Geef de hoger onderwijsinstellingen de gelegenheid om zelf keuzes te maken over het maximale aantal studiepunten dat een student in het eerste jaar moet behalen. Dat aantal moet dan tussen de 40 en 50 studiepunten liggen.” De minister wil in de wet vastleggen dat hbo-instellingen straks maximaal 40 studiepunten kunnen eisen in het eerste jaar. Tegelijkertijd wil ze de hogescholen juist meer verantwoordelijkheid geven. Wanneer het aantal maximaal te behalen studiepunten voor het eerste jaar teruggeschroefd moet worden, komt dit de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Consequentie kan ook zijn dat studenten langer moeten studeren met als gevolg hogere studieschulden.

Hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen

Pijlman pleit er wederom voor om het hoger onderwijs toegankelijk te houden voor iedereen, ook de laagste inkomens. Vervroegde evaluatie van het leenstelsel is volgens hem nodig om op tijd te bepalen of het leenstelsel de drempel om te gaan studeren voor de laagste inkomens inderdaad verhoogt. “En dan kan er snel actie ondernomen worden, zodat het hoger onderwijs wel toegankelijk blijft”, zeg hij.

Meer mogelijkheden voor docenten

Docenten van de Hanzehogeschool krijgen meer mogelijkheden om door te groeien in salaris. Op die manier wil de hogeschool de functie van docent aantrekkelijker maken.

Sneller inspelen op wensen arbeidsmarkt

Het komende jaar start een groot aantal nieuwe opleidingen. Deze zijn ontwikkeld naar de wensen van de arbeidsmarkt. Pijlman zegt hierover: “De Hanzehogeschool houdt de vaart erin om aan deze vragen van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. We willen graag nog eerder starten met nieuwe opleidingen, maar helaas heeft de overheid vaak veel tijd nodig om een kwaliteitscheck te doen.