Voorlopig Ontwerp aanpak Stadhuis gereed

GRONINGEN - Het Stadhuis zal volgend jaar na de zomervakantie in de steigers komen te staan voor een vernieuwing die anderhalf jaar zal duren.

Na een periode van onderzoek en inventarisatie van mogelijkheden is deze zomer het Voorlopig Ontwerp gemaakt door Happel Cornelisse Verhoeven Architecten te Rotterdam. Dit conceptplan wordt deze maand besproken met de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel van het voorliggende ontwerp is dat het aanzien van het stadhuis niet zal veranderen: de nieuwe raadzaal op zolder zal niet boven het dak uitsteken. Wel is de nieuwe raadzaal straks twee keer zo groot als de huidige raadzaal.

Het Voorlopig Ontwerp is een tussenstap op weg naar het Definitief Ontwerp dat in januari 2019 volgt. Het Stadhuis zal na de zomervakantie van 2019 in de steigers komen te staan. Daarna duurt het nog zo’n anderhalf jaar voordat het vernieuwde huis van de stad - stijlvol en sober tegelijk - weer dagelijks kan worden gebruikt. In de tussentijd zal de gemeenteraad op een andere plek vergaderen. Ook het college van B&W en de ambtelijke ondersteuning zullen tijdelijk moeten verkassen. Momenteel is men druk met het organiseren van de locaties hiervoor.

Uitgangspunt is dat de raadzaal wordt vergroot en in het gebouw op een andere plek - op de derde verdieping - komt. De raad heeft er in september 2017 voor gekozen om deze variant verder uit te laten werken. De huidige raadzaal op de begane grond voldoet niet meer, te meer ook omdat de raad per 1 januari 2019 groeit van 39 naar 45 leden. Afgesproken is dat er niets wordt veranderd aan de huidige gevels.

Het huidige stadhuis is het resultaat van een bouwgeschiedenis met diverse elkaar opvolgende architectonische tijdlagen. Op verschillende momenten is het gebouw uitgebreid en aangepast. Er worden in het concept-ontwerp geen grote ingrepen gepleegd binnen de bestaande tijdlagen. Wel komt er een nieuwe tijdlaag bij: de ‘burgerzaal’ op de eerste verdieping en de raadzaal op de derde verdieping.

De aanpak van het monumentale stadhuis van Groningen moet zorgen voor een volgende kwaliteitsslag die het functioneren van het gebouw weer bij de tijd brengt en optimaliseert. Bij het aanstaande ontwerp gaat het wat betreft de revitalisering op hoofdlijnen om: groot onderhoud, verduurzaming, optimalisering van werk- en vergaderruimten en het verbeteren van de representativiteit van het rijksmonument. Het einddoel is een gebouw dat zich voor de komende decennia uitnodigend, representatief en functioneel presenteert. De aanpak van het Stadhuis is begroot op €15,5 miljoen.