Certificering WelSlagen voor alle geslaagden

GRONINGEN - Wethouder Roeland van der Schaaf reikt 3 september het WelSlagen certificaat uit aan alle geslaagden. Het is voor het eerst dat het WelSlagen traject is aangeboden in Groningen. Van de 19 deelnemers zijn er maar liefst 16 gestart met hun BBL baan niveau 3 of 4.

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. WelSlagen richt zich op werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt die graag in deze sector willen werken. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, vroegtijdige schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleiding traject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn.

Kansen voor zorginstellingen

Naast dat het kansen biedt aan mensen die graag de zorg in willen biedt het ook kansen voor zorginstellingen. WelSlagen neemt zorgorganisaties de werving en selectie van leerlingen uit handen. Voordat het traject start vindt er een zorgvuldige screening plaats van de kandidaten. Ook de begeleiding kost zorgorganisaties relatief weinig tijd, omdat die wordt overgenomen door een ervaren coach. De coaches ondersteunen de deelnemers op diverse terreinen: hulp bij financiën, ondersteuning in reflecteren en communiceren en het combineren van werk, leren en privé. Zo krijgen zorgorganisaties twintig weken arbeidskrachten beschikbaar tegen minimale kosten.

WelSlagen kent als toeleiding traject een hoog rendement: 75% van de gestarte kandidaten stroomt door naar een BBL-plaats bij een werkgever. Alles bij elkaar opgeteld een mooie aangelegenheid om de wethouder het eerste certificaat uit te laten reiken.