Screeningsaanpak helpt bij herkenning laaggeletterdheid

GRONINGEn - Dit blijkt uit de pilot waarmee deze aanpak gedurende zes maanden is getest en verder ontwikkeld. Bij deze screeningsaanpak krijgen verwijzers, zoals medewerkers van het WIJ-team, onder andere training en uitleg over hoe ze laaggeletterden kunnen screenen en laaggeletterdheid bespreekbaar maken.

“Deze screeningsaanpak heeft tot succes geleid, want er zijn meer laaggeletterde wijkbewoners in beeld gekomen en doorgestuurd naar passend onderwijs. Ze zijn achteraf vaak blij dat hun laaggeletterdheid bespreekbaar is gemaakt en dat ze de stap hebben gezet om naar een Taalhuis te gaan of onderwijs te volgen”, vertelt Simone van Leusden, coördinator Educatie en Inburgering bij het Alfa-college en Taalhuiscoördinator van Taalhuis Oosterpark.

Aanleiding

Volgens cijfers van Stichting Lezen & Schrijven hebben in Nederland 1,9 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen en schrijven. Het grootste deel van deze groep, ongeveer 65 procent, bestaat uit mensen met een Nederlandse achtergrond. Deze laaggeletterde volwassenen verbergen hun moeite met taal, want laaggeletterdheid is in onze samenleving een taboe. Om deze groep te bereiken en dit thema bespreekbaar te maken is de screeningsaanpak ontwikkeld. “Tijdens de ontwikkeling van de aanpak bleek dat verwijzers een cruciale vindplaats zijn voor laaggeletterden met een Nederlandse achtergrond“, zegt Simone van Leusden.

Voordelen

Doordat de laaggeletterden passend onderwijs volgen, wordt hun zelfredzaamheid vergroot en kunnen ze beter meedoen in de maatschappij. Volgens Axel Kroeze, buurtmaatschappelijk werker van het WIJ-team Oosterparkwijk, is de screeningsaanpak een succes: “Door de screeningsaanpak krijg je beter in beeld of iemand zelfredzaam is.”

Organisaties die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om deze screeningsaanpak toe te passen, kunnen hiervoor contact opnemen met medewerkers van OpleidingenAdvies: 0800-8100 en via info@alfa-college.nl.