Financiering Yantai staat op losse schroeven

GRONINGEN - De financiering van het Yantai project lijkt aan alle kanten te rammelen, zo blijkt uit een onderzoek van de Democratische Academie Groningen (DAG). De Groninger Studentenbond roept de universiteit op tot het verstrekken van meer informatie over de gemaakte kosten.

In 2015 wilde de Rijksuniversiteit Groningen een branch campus openen in Yantai waar uiteindelijk duizenden mensen Nederlands academisch onderwijs moesten kunnen volgen. Vanwege onvoldoende draagvlak in de universiteitsraad moest het College van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen afzien van het project. Bij de behandeling toen waren al vragen gesteld over de financiering, die nu bekeken wel eens terecht kunnen zijn.

Nu blijkt uit het onderzoek van DAG dat bepaalde handelingen omtrent het kostenplaatje vragen oproepen. “Het lijkt erop alsof belastinggeld verschoven wordt naar private middelen, terwijl de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 uitdrukkelijk heeft aangegeven dat er voor de branch campus alleen private middelen gebruikt mogen worden,” stelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “Dit is kwalijk omdat je publiek geld alleen voor onderwijsbekostiging mag gebruiken, terwijl het Yantai project een private investering is.”

Het lijkt alsof de universiteit naast het vergroten van de private inkomsten ook de kosten heeft willen drukken. Waar in 2015 de medewerkers die aan het Yantai project werkten nog zelf hun uren mochten declareren, kregen zij in 2016 achteraf uren toegewezen. Het verschil mag er wezen; in 2015 werden er ruim 6000 uren toegeschreven, en in 2017 nog maar een kleine 3000. Hard maken dat dit bewust is gedaan blijft lastig, maar het roept zeker de nodige vragen op.

De Groninger Studentenbond roept de universiteit op om open kaart te spelen over de gemaakte kosten. De situaties zoals hier eerder geschetst zijn slechts een paar van de onduidelijkheden die in het rapport van DAG naar voren komen. Bruinewoud: “Als het zo is dat er belastinggeld gebruikt is voor de kosten van Yantai, dan hoort de belastingbetaler dit te weten. Hierom hopen wij dat er meer informatie boven tafel zal komen en de universiteit zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.”