5 basisscholen met certificaat Jeugdeducatiefonds

GRONINGEN - 5 Groningse basisscholen worden 6 september gecertificeerd en partner van het Jeugdeducatiefonds. De vijf scholen kunnen voortaan rekenen op extra (financiële) ondersteuning voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente Groningen levert een financiële bijdrage van euro 15.000 aan het Jeugdeducatiefonds, zodat het fonds deze extra middelen kan inzetten ter ondersteuning van het onderwijstraject. Dankzij deze ondersteuning kunnen ook kinderen uit minimagezinnen hun talenten optimaal ontwikkelen. De cheque wordt uitgereikt door wethouder Sociale Zaken & Jeugdzorg Mattias Gijsbertsen aan Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 september om 14.30 uur bij de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, Siriusstraat 1 in Groningen.

Certificaat

De volgende scholen ontvangen een certificaat en worden partner van het Jeugdeducatiefonds: CBS De Tamarisk, CBS De Kleine Wereld, OBS De Pendinghe OBS De Sterrensteen en KDS Bisschop Bekkers.

Meer informatie over het jeugdeducatiefonds is te vinden op www.jeugdeducatiefonds.nl.