Smartphone voor Alle Scholieren Bereikbaar

GRONINGEN - De zomervakantie in het Noorden nadert zijn einde. Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en de aanschaf van schoolspullen zijn in afrondende fase.

Ook dit jaar heeft Leergeld veel gezinnen met schoolgaande kinderen financieel ondersteund als zij zelf onvoldoende middelen hadden om kinderen te laten meedoen op school, aan sport- of culturele activiteiten. Het motto van Leergeld Groningen is ‘Alle Kinderen Mogen Meedoen’.

Om alle kinderen mee te laten doen, óók als ze naar de middelbare school gaan, stelt Stichting Leergeld Groningen e.o., in samenwerking met BuenO Telecom, de gemeente Groningen en Mediamarkt, dit jaar voor het eerst een mobiel ter beschikking, mét een abonnement voor een jaar. Het pilotproject ging 17 augustus van start. Inmiddels zijn er bijna 500 mobiels verstrekt aan leerlingen van 12 – 15 jaar die naar de middelbare school gaan.

Cijfers, huiswerk, roosters, groepsopdrachten en met elkaar afspreken, steeds meer gaat communicatie hierover via de smartphone. De smartphone is hiermee niet meer uit het leven van een middelbare scholier weg te denken. Stichting Leergeld Groningen e.o. en BuenO Telecom vinden het belangrijk dat geen enkel kind wordt buitengesloten en alle kinderen gebruik kunnen maken van een mobieltje.

Vrijdag 31 augustus is de laatste dag waarop de smartphones worden uitgegeven.