Het Jeugdfonds Cultuur Groningen 2 september actief op Noorderzon

GRONINGEN - In Groningen zijn veel kinderen en jongeren die graag aan cultuur doen. Voor dansen, muziek maken, zingen, toneelspelen en beeldende kunst is grote belangstelling.

Op 2 september van 13 – 18 uur kan iedereen op Noorderzon tijdens de familiedag NoorderZondag, kennismaken met cultuur: veel cultuuraanbieders presenteren hun programma voor het komende seizoen. Daaronder laten ook vele jongeren die een cursus of opleiding volgen bij bijvoorbeeld VRIJDAG, De Noorderlingen of Noorderpoort hun talenten zien.

Er is alleen een probleem: zelf aan cultuur doen kost best veel geld en dat heeft niet iedereen.

Maar liefst 1 op de 9 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER) groeit op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Groningen telt helaas ook veel kinderen die opgroeien in armoede. Vanaf 2015 probeert het Jeugdfonds Cultuur hier iets aan te doen. Het fonds wil alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in alle wijken van de stad de kans bieden om mee te doen. Het plezier staat voorop, maar het is ook fantastisch om je talenten te ontwikkelen en anderen op Noorderzon of bij de jaarlijkse uitvoering van je dansschool of muziekkorps mee te laten genieten van jouw talent.

Het Jeugdfonds Cultuur is inmiddels in alle gemeentes van de provincie Groningen actief en heeft dit jaar al ruim 400 kinderen kunnen helpen. En dan moet het nieuwe seizoen nog beginnen!

Het JFC wordt financieel gesteund door gemeentes, provincie, rijk, fondsen en particulieren. Voor de zomer heeft de lokale Rabobank, Stad en Midden Groningen, voor de stad nog een extra bijdrage gedaan van € 7.500,- omdat ze vinden dat kinderen niet aan de zijlijn mogen staan en dat armoede voor hen geen belemmering mag zijn om zich creatief te ontwikkelen. Wat kinderen in hun jeugd leren en doen, nemen ze de rest van hun leven mee.

Maar al deze inzet is niet genoeg om alle ambities waar te maken. Wie het belangrijk vindt om niet alleen zelf van cultuur te genieten, maar ook wil investeren in de culturele kansen van alle kinderen, kan het Jeugdfonds Cultuur financieel steunen. Alle bijdragen zijn welkom !

Wil jij doneren voor kinderen die, door de financiële thuissituatie van hun ouders, niet aan cultuur kunnen deelnemen? Kom dan in actie: een bijdrage kan via een machtiging aan onze kraam.

Ook voor meer informatie bezoek kraam Jeugdfonds Cultuur op NoorderZondag 2 september of zie de website van het fonds: jeugdfondssportencultuur.nl/groningen.