Sliktocht in de Dollard

GRONINGEN - Aan de rand van Nederland vind je de Dollard. Het is de plek waar de Waddenzee het diepst het binnenland in stroomt. Met elk getij wordt zand en slik meegevoerd en afgezet aan de randen van de Dollard.

Bij laagwater valt nu ongeveer 78% van de Dollard droog. Zo ver je kunt kijken, zie je muren van slik en begroeide stukken wadplaat. In samenwerking met de Vrije Wadlopers biedt de Waddenvereniging op zaterdag 1 september een wadlooptocht aan door dit bijna buitenaardse landschap.

Op zaterdag 1 september, 8.00 tot 12.00 uur. Prijs euro 27,50 (leden Waddenvereniging betalen euro 22,50). Boek via de website www.werelderfgoedweken.nl

Uniek landschap

De Dollard is het laatste grootschalige brakwater-getijdenlandschap van Europa. Nergens anders in Nederland staat de Waddenzee in een rechtstreekse verbinding met rivieren. Op dit grensvlak van zoet en zout, is een uniek landschap ontstaan met zeldzame planten. Opvallend zijn de uitgestrekte zeeastervelden die het gebied in de nazomer lila kleuren.

Vogels en zeehonden

De natuur heeft een magnetische aantrekkingskracht op allerlei dieren. De Dollard staat bekend om de enorme vogelrijkdom. De verhoogde gebieden zijn voor hen de perfecte plek om te kunnen rusten, voedsel te zoeken of te broeden. Daarnaast is het een rustgebied voor meer dan honderd zeehonden. We bezoeken de mooiste plekken en vertellen alles over de bijzondere natuurwaarden van dit onontdekte deel van het waddengebied.

Let op: Anders dan elders in de Waddenzee, bestaan de wadplaten waarop je loopt uit puur slik (zeeklei). Om te kunnen lopen door het slik, is deze tocht alleen geschikt voor sportievelingen die al eerder een wadlooptocht hebben gemaakt.