‘Ook wij zijn Groningen fietsstad!’

GRONINGEN - Werkgroep Toegankelijk Groningen staat of 'wielert' achter de mensen die helpen van Groningen een Inclusieve Fietsstad te maken. Ook voor burgers met een visuele beperking en 'meerwielers'.

Bewust parkeren van het 'stalen ros' hoort daarbij. Dus enigszins voorspelbaar op daarvoor bestemde plekken, niet op blinden routes/'natuurlijke geleidelijnen' en altijd anderhalve meter vrij houden voor collega's met een paar wielen extra. Simpel! Op/afritten open houden is ook sociaal. En als onze 'handhavende helpers' u vriendelijk herinneren...: luisteren!