Start nieuwe leesclubs in Groningen

GRONINGEN - In Groningen starten twee nieuwe leesclubs. In de Groninger Forum Bibliotheek is op woensdagmiddag 12 september een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur en/of geschiedenis te praten en daardoor in contact willen komen met andere lezers.

De informatiebijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met de bibliotheek. Senia richt in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen die graag lezen bij elkaar. Leidraad voor de groepen zijn lijsten van moderne literatuur, c.q. boeken over geschiedenis die zijn opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven.

Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. Belangstellenden zijn welkom op 12 september in de Groninger Forum Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat 18 in Groningen. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig.