Bijeenkomst ‘Onafhankelijke Cliëntondersteuning helpt je verder!’

GRONINGEN - Zorgbelang Groningen heeft donderdagmiddag 13 september in Groningen een gratis bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning.

De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bieden cliënten en burgers de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk? Hoe werkt het? En: wat heb je eraan?

In de gratis bijeenkomst horen deelnemers wat onafhankelijke cliëntondersteuning betekent voor cliënten, burgers, gemeenten en zorginstellingen. Ook maken ze kennis met de wet- en regelgeving en worden ze geïnformeerd over hoe en wanneer ze van een onafhankelijk cliëntondersteuner, maar ook een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris, gebruik kunnen maken.

De bijeenkomst wordt verzorgd door het Adviespunt Zorgbelang en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onafhankelijke cliëntondersteuning: patiënten, cliënten, Wmo- en participatieraden, professionals uit zorg, welzijn en gemeenten, én andere belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats in Maartenshof (Zorggroep Groningen) en start om 13.30 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is daarom verplicht. Dit kan via academie@zorgbelang-groningen.nl. Meer informatie op www.zorgbelang-groningen.nl.

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen wil voor alle Groningers toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning die aansluit bij hun wensen, behoeften en ervaringen. Zodat zij – ook met een chronische ziekte of beperking – kunnen blijven meedoen in de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven houden. Als belangenbehartiger werkt Zorgbelang vóór patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, maar vooral mét hen. Want: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat.