D66: laat inwoners zelf nieuwe straatnamen kiezen

GRONINGEN - D66 Groningen vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente op allerlei manieren inspraak en zeggenschap hebben over de plek waar ze wonen. En dus ook over de naam van nieuwe straten.

In sommige steden is dit al mogelijk. In de gemeente Utrecht kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf straatnamen aandragen bij de commissie straatnaamgeving. Daarom heeft D66 aan het college gevraagd of inspraak op nieuwe straatnamen ook in Groningen gerealiseerd kan worden.

Afgelopen week was er veel aandacht in de media voor straatnamen middels het initiatief ‘De Bovengrondse’ die met een ludieke aandacht meer aandacht vroeg voor diversiteit in straatnamen. ‘Omdat straatnamen meer zijn dan het bord alleen, maar ook weergeven hoe je naar je geschiedenis kijkt, welke personen je in je gemeente extra aandacht wilt geven en welke voorbeelden je wilt stellen’. D66 Groningen onderstreept deze gedachte en ziet graag dat Groningers zich thuis voelen in de openbare ruimte en zich erin herkennen. Dit kan gestimuleerd worden door inwoners zelf nieuwe straatnamen aan te laten dragen.