Stichting KEI organiseert samen met politie, CCV en GSb “Dare 2B Aware”-campagne over huisvesting

GRONINGEN - De Groninger Studentenbond (GSb) informeert op maandag 13 augustus van 10:00 tot 17:00 samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aankomende studenten over alles wat bij huisvesting komt kijken. Dit zal gebeuren op de informatiemarkt van de KEI-week. Studenten kunnen bij een speciale campagneplek leren over veiligheid, inbraakpreventie en huurrecht. Voor de GSb is dit een uitgelezen mogelijkheid om studenten mee te nemen in de huisvestingsproblematiek.

,,Groningen is een prachtige stad en groeit terecht”, stelt voorzitter van de GSb Sjoerd Kalisvaart. ,,Tegelijkertijd moeten we erkennen dat met deze groei de druk op de huisvestingsmarkt toeneemt. Hierdoor is het voor huisjesmelkers makkelijker om zich niet aan de regels te houden en worden studenten geconfronteerd met te hoge huurprijzen, verboden bemiddelingskosten en illegale contracten. Door vandaag in gesprek te gaan met aankomende studenten en iedereen die mee wil denken over deze problematiek, kunnen we ervoor zorgen dat huurders hun rechten beter leren kennen.”

De GSb vindt dat deze problematiek alleen opgelost kan worden wanneer we als stad de schouders eronder zetten. Het is volgens de GSb van belang dat politiek, onderwijsinstellingen en studenten samen in gesprek blijven over oplossingen. Hierom nodigt de GSb iedereen uit die mee wil denken over dit probleem om bij de campagneplek in gesprek te gaan.