Afrit zuidelijke ringweg na modderbad weer open

Groningen - De rijstrook op de zuidelijke ringweg van Groningen richting Drachten is weer open. Ook de afrit naar de wijk Helpman is weer toegankelijk voor het verkeer.

Kleine modderstromen waren het gevolg. De problemen bij de Waterloolaan in Groningen zijn het grootst, maar ook op twee andere plekken langs de zuidelijke ring spoelde zand weg. In de fietstunnel aan de Maaslaan (bij zwembad De Papiermolen) ligt veel zand en ook bij het Oude Winschoterdiep is zand weggespoeld.

Aannemerscombinatie Herepoort gaat vandaag verder met schoonmaken van aanliggende straten en fietspaden.