Excursie Nacht van de Vleermuis in Selwerderpark

GRONINGEN - Op vrijdag 24 organiseert de Vleermuiswerkgroep Groningen een vleermuisexcursie in het Selwerderpark ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen. Tijdens de wandeling door het park komt u meer te weten over het leven van deze schemerdiertjes. Waar wonen ze? Waar leven ze van? En hoe kunt u ze helpen?

Overdag zie je ze niet, maar bij het vallen van de avond worden de vleermuizen wakker. Als de lantaarnpalen aangaan vliegen ze uit, op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald.

In het Selwerderpark komen zes soorten vleermuizen voor. Die zijn er niet altijd allemaal, maar meestal zijn er zeker wel drie verschillende soorten vleermuizen te spotten. Dwergvleermuizen, Rosse Vleermuis, Laatvliegers en Watervleermuizen komen het meest voor. De eersten die wakker worden zijn Dwergvleermuizen: kleine fladderaars, die razend snel tussen de bomen heen en weer schieten om muggen en vliegen te vangen. Een beetje vleermuis eet elke nacht 600 muggen. Laatvliegers zijn ook vroeg op en vliegen boven de bomen. Een half uur later volgen de Watervleermuizen en Meervleermuizen, want deze soorten zijn erg lichtschuw. Deze vleermuizen zoeken voedsel boven een wateroppervlak.

In de laatste jaren zijn in meerdere flatgebouwen ten oosten van het Selwerderpark kraamkolonies van Meervleermuizen gesignaleerd. Tussen mei en augustus wonen de vrouwtjes in een spouwmuur en brengen daar hun jongen groot. Soms blijven ze maar een week, want ze verhuizen regelmatig! Deze groep omvat waarschijnlijk de helft van alle vrouwtjes van deze bijzondere soort vleermuis in de hele provincie Groningen. Via de vijvers in de buurt en langs de ringweg vliegen deze vleermuizen naar het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal. Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Watervleermuizen blijven dichter bij huis en blijven vooral in de buurt van de vijvers in het Selwerderpark.

Deelname aan de excursie kan uitsluitend na aanmelding vóór woensdagavond 22 augustus via info@nmfgroningen.nl. Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Kosten voor deelname: volwassenen € 3,00; kinderen € 1,-.

De excursie begint om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. De excursie door het Selwerderpark vertrekt vanaf de parkeerplaats bij Zwembad De Parrel.

Zie verder http://www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen. Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie geannuleerd.