en zich in Huurdersverbond

GRONINGEN - Ongeveer 200 huurders kwamen onlangs bijeen op het huurdersfestival in de Buurt- en Speeltuinvereniging Paddepoel. Het festival werd georganiseerd door de SP-afdeling Groningen die het afgelopen jaar op tal van plekken in actie is gekomen met huurders die problemen hebben met schimmel, tocht, vocht, kou en te hoge huren. De uitkomst van het festival was dat de huurders zich willen verenigen in één Groninger Huurdersverbond. Het verbond heeft als doel om op klachten en problemen in buurten af te gaan, huurders te vertegenwoordigen, hen te organiseren en huurders meer zeggenschap te geven. Bijna 50 van de aanwezige huurders hebben aangegeven zich aan te willen sluiten bij het Groninger Huurdersverbond. Aan het einde van het huurdersfestival sprak SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zijn steun voor de georganiseerde huurders uit. Dijk: “De georganiseerde huurders verdienen een plek. Een plek in hun stad, in hun wijk en in hun straat. Die plek moeten ze opeisen. Dat moeten huurders samendoen. Het oprichten van een Groninger Huurdersverbond is wat ons betreft de volgende stap. De SP helpt hen daar graag bij.” Huurders die zich ook willen aansluiten kunnen zich melden bij de SP-afdeling Groningen.