VluchtelingenWerk Noord-Nederland krijgt check van Esperia

GRONINGEN - Studievereniging Esperia uit Groningen overhandigde vrijdag 13 juli aan Christine Hillemans, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Jennifer Molenaar, teamleider Juridisch Steunpunt Groningen en Assen een gift van euro 287,61.

Esperia had een aantal activiteiten ontplooid en in het kader van hun internationale studie wilden ze de opbrengst van de activiteiten aan een meer internationaal doel schenken: VluchtelingenWerk Noord-Nederland; gezinshereniging. De gift wordt in het Vluchtelingenfonds Noord-Nederland gestort.

Jennifer heeft uitleg gegeven over waarom Gezinshereniging mogelijk en belangrijk is voor vluchtelingen, de werkwijze van Gezinshereniging en waarom we deze vluchtelingen juridisch en incidenteel ook financieel ondersteunen. ‘We kunnen namens de vluchteling tijdens de procedure contact onderhouden met de IND. Zo kunnen we hen ondersteunen bij het beantwoorden van vragen van de IND over de gezinsband of bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Soms kunnen we een deel van de reiskosten naar Nederland voor de gezinsleden vergoeden. Als de gezinsleden in Nederland zijn aangekomen en er geschikte huisvesting voor hen in de gemeente is, moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Denk aan het aanvragen van een uitkering en toeslagen, het afsluiten van een zorgverzekering en het inschrijven bij een huisarts, tandarts en school. Men kan veel zelf, maar men kan ook ondersteuning vragen. Als de aanvraag wordt afgewezen kunnen we helpen bij het vinden van een advocaat.’

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Noord-Nederland. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk en bij eventuele terugkeer. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.