Gebiedsondersteuningnetwerk (GON) gegund

GRONINGEN - Individuele en groepsgerichte ondersteuning, kortdurende verblijf en sociale activering zijn onderdelen van de zorg die de gemeente de afgelopen maanden heeft aanbesteed. Groningen heeft nu een besluit genomen over de (voorlopige) gunning van deze onderdelen.

De gunning is verdeeld over vier gebieden. De gunning voor twee stadsdelen ontvangt de combinatie Werkpro-Cosis te weten stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West. Ze voeren dit uit onder de naam ‘Ben in de Buurt’. At Home First krijgt de gunning voor stadsdeel Oost en de gemeente Ten Boer. Stadsdeel Zuid is gegund aan de combinatie Lentis-Noorderbrug-Philadelphia.

WIJ Groningen

De gunning binnen de vier gebieden gaat in vanaf 1 januari 2019, en geldt voor een periode van 4 jaar, met een optie tot verlenging van 2 jaar. Partijen binnen het gebiedsondersteunend netwerk zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van hulp aan mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De partijen gaan intensief samenwerken met WIJ Groningen en de gemeente. WIJ Groningen blijft voor inwoners de centrale ingang voor vragen over ondersteuning en zorg in de eigen omgeving. Het ondersteuningsaanbod van de partijen wordt via WIJ Groningen aangeboden.

Overgang

Er is sprake van een voorlopige gunning. Als er de komende 20 dagen geen bezwaren worden ingediend, zijn de gunningen met ingang van 14 augustus definitief van kracht.

Na de definitieve gunning start de voorbereiding zodat het netwerk daadwerkelijk op 1 januari van start kan gaan. Hierbij is veel aandacht voor de kleine aanbieders en lokale initiatieven. Zij kunnen als onderaannemer van de geselecteerde aanbieders aan de slag, zodat zo weinig mogelijk huidige clienten te maken krijgen met veranderingen als gevolg van deze aanbesteding.

In het vierde kwartaal van dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre dat lukt en wat de impact is voor huidige aanbieders en hun medewerkers. Er komt een speciaal telefoonnummer voor clienten, kleine aanbieders en lokale initiatieven waar men terecht kan met vragen en opmerkingen. Dit nummer opent na de definitieve gunning.