249 woonunits voor internationale studenten op Suikerterrein

GRONINGEN - Op het Suikerterrein komen 249 tijdelijke woonunits.

Het College van Burgemeester en Wethouders besloot al eerder om een stimuleringslening uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van 600.000 euro toe te wijzen aan STOH BV om de plaatsing mogelijk te maken. De plaatsing van de units is het resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de gemeente Groningen op het gebied van het huisvesten van internationale studenten.

De ontwikkeling van de woonunits gebeurt in een samenwerking van verschillende bedrijven op het Suikerterrein, waaronder De Unie Architecten en ontwikkelaar Rizoem, verenigd in STOH BV. De units op het Suikerterrein zijn in oktober beschikbaar en zullen er maximaal 10 jaar staan. Met de verhuurder is afgesproken dat studenten die op het Suikerterrein willen verblijven bij aanvang van het studiejaar tijdelijk onderdak krijgen. Deze wordt medio augustus in combinatie aangeboden (tijdelijk verblijf + unit op Suikerterrein) via www.athomeingroningen.com.

Aanpak huisvesting internationale studenten

Groningen blijft populair als studiestad onder studenten uit het buitenland. De 249 tijdelijke units voorzien voor een deel in de toenemende behoefte aan woonruimte voor internationale studenten. De Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool doen er alles aan om studenten te ondersteunen bij het vinden van woonruimte en de huisvestingsmogelijkheden voor internationale studenten uit te breiden. De gezamenlijke ambitie is minimaal 500 tot mogelijk 1000 kamers te vinden. Het Suikerterrein levert een belangrijke bijdrage aan dit benodigde aantal.

In Nederland is het gebruikelijk dat studenten hun eigen huisvesting regelen, ook internationale studenten. Maar dit is erg moeilijk als je niet bekend bent in de stad. Om de studenten op weg te helpen, inzicht te verschaffen in de woningmarkt en te voorzien van tips is de Engelstalige website AtHomeinGroningen.com een waardevolle informatiebron. Deze website is begin juli uitgebreid met een vraag – en aanbodmodule voor particuliere verhuurders.