Wie waren ze, die inmiddels overleden beroemde

GRONINGEN - Er zijn weer rondleidingen over de grootste begraafplaats van de stad Groningen.

Hier liggen veel beroemde Groningers begraven zoals Wolters en Noordhoff van de schoolboeken, Hendrik de Cock van de Afscheiding, de veelzijdige hoogleraar Theodorus van Swinderen, Jan Altink, kunstschilder van De Ploeg en waar een grote tentoonstelling over is in het Groninger museum, archivaris Feith, Otto Eerelman, kunstschilder, Hazewinkel van het Dagblad van het Noorden en vele anderen.

De rondleiding gaat ook langs het graf van de oprichters van recreatieplas Sassenhein in Haren en de vroegere burgemeester van de stad M.A. de Savornin Lohman waar een straat naar genoemd is.

Er is een rondleiding uitgezet van ruim 2 uur langs de graven van deze beroemde Groningers. Gids Henk Bakker vertelt dan aan de hand van de graven over hun leven. Ook komen Edict van Nantes, Tiendaagse veldtocht en het ontstaan en de geschiedenis van de Zuiderbegraafplaats aan de orde.

De rondleiding start bij de ingang om 14.00 uur op woensdag 25 juli en woensdag 22 augustus. Meer informatie op www.henkbakker.nl. Reserveren gewenst: 050-3090649 of via info@henkbakker.nl.