Amivedi bestaat 85 jaar

GRONINGEN - Amivedi Nederland bestaat op 14 september 2018 al 85 jaar! Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die landelijk actief is.

De orgaisatie registreert vermiste en gevonden huisdieren kosteloos in een database, met als doel deze huisdieren te herenigen met hun eigenaar. Door de inzet van bijna 140 vrijwilligers worden jaarlijks ruim 43.000 huisdieren met hun eigenaar herenigd.

Kosteloos

Amivedi heeft meer dan 100 meldpunten, verspreid over het hele land. Een gevonden of vermist huisdier kan kosteloos telefonisch of via de website worden aangemeld. De meldpunten worden bemand door één vaste vrijwilliger die daardoor goed overzicht heeft van de meldingen in de regio. Alle meldingen van vermiste en gevonden huisdieren worden geplaatst op de website www.amivedi.nl en de melders krijgen adviezen over wat ze verder kunnen doen om hun dier terug te vinden of de eigenaar van een dier te traceren. Amivedi werkt voor alle huisdieren, dus ook voor konijnen, vogels, reptielen, klein vee e.d.

Amivedi Meldpunten Groningen Stad & Oost-Groningen

Anita werkt al sinds augustus 2014 als vrijwilligster voor Amivedi op meldpunt Oost-Groningen en ‘bemant’ sinds kort ook het meldpunt Groningen-stad. Na een melding kijkt Anita eerst of er al een melding is die mogelijk over hetzelfde dier gaat. Zo niet, dan houdt zij in de gaten of er een melding over dit dier binnenkomt. Een duidelijk signalement, bij voorkeur met foto, maakt de herkenbaarheid groter. Het is belangrijk een vermist of gevonden dier aan te melden bij Amivedi, zodat de kans dat het dier weer bij zijn eigen baasje terug komt vele malen groter wordt. Meld vooral ook een gevonden overleden dier. Het is voor een eigenaar veel beter te weten dat zijn huisdier is overleden, dan dat deze in onzekerheid blijft verkeren over het lot van zijn dier.

Met hart en ziel

Anita doet het werk voor Amivedi met veel plezier en probeert goede contacten met politie, dierenartsen, dierenambulances en asiels in de regio op te bouwen. Zij heeft nog een aantal tips: “Laat je dier chippen én meld een vermist huisdier altijd bij Amivedi en doe het snel. Hoe eerder gemeld, hoe groter de kans dat het dier wordt teruggevonden. Controleer op www.chipnummer.nl of de chip ook geregistreerd staat en of alle gegevens nog kloppen. Laat ook controleren, liefst een half jaar na het aanbrengen van de chip, of deze gemakkelijk wordt gevonden bij een eerste chipcontrôle. Blijkt dat niet zo te zijn, laat dan een nieuwe chip aanbrengen. Blijf zelf ook actief meekijken naar de meldingen die bij Amivedi binnenkomen.”

En over haar werk voor Amivedi: “Ik doe dit vrijwilligerswerk met hart en ziel, maar het blijft wel vrijwilligerswerk! Mensen realiseren zich dat vaak niet. Ze denken dat wij een ‘dure’ organisatie zijn met een groot kantoor en dat wij 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar zijn. Jammer genoeg lukt dat nu eenmaal niet. Vrijwilligers hebben ook vaak nog andere verplichtingen. U kunt een dier altijd via de website als vermist of gevonden opgeven of een boodschap inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, terug”.

Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden, meld dit dan kosteloos bij Amivedi, via de website www.amivedi.nl of telefonisch bij meldpunt Groningen-stad Tel: 088-0064625.