Lezingen over scheepsrampen op het Wad

LAUWERSOOG - Een lezing mee te maken midden op de Waddenzee kan op 27 juli en 17 augustus. De lezing gaat over de scheepsramp van 1883 waarbij 83 vissers uit Paesens-Moddergat verdronken.

Albert Buursma van Stichting Verdronken Geschiedenis vertelt aan boord van ‘de Boschwad’ ook over andere scheepsrampen, piraterij, vingerbijters en argeloze schippers die misleid werden door jutters en daardoor te pletter sloegen op het Wad. Na de verhalen van Buursma wordt verder gevaren naar Engelsmanplaat. Hier vertelt Klaas Wiersma van Stichting Maritieme Archeologie over de zoektocht die zij doen naar de verloren schepen van Moddergat. Momenteel is hierover ook een expositie te zien in museum ’t Fiskershúske in Moddergat. Bijzonder is dat de wrakduikers tijdens hun zoektocht een Engelse Wellington bommenwerper ontdekten.

Engelsmanplaat

Naast de twee lezingen is er ruimte om een wandeling te maken op Engelsmanplaat onder begeleiding van een gids van de Waddenvereniging. Ook gaan de deelnemers op zoek naar sporen van de verdronken geschiedenis.

Het schip vertrekt om 17.30 uur vanuit Lauwersoog. De tocht duurt tot ongeveer 21.30/22.00 uur. Voor deelname aan deze unieke lezingen over de geschiedenis van en op het Wad zijn vijftig plaatsen op ‘de Boschwad’ beschikbaar. De deelnamekosten bedragen vijftig euro. Na aftrek van de kosten wordt het resterende bedrag middels crowdfunding gebruikt voor verder onderzoek naar de verloren schepen van Moddergat.

Voor meer informatie en reserveringen mail naar: info@stichtingmaritiemearcheologie.nl.