Onder de Martinitoren: ‘Over hoeveel hechtdraad beschikt D66?’

GRONINGEN/HAREN - De gemeentelijke herindeling slaat diepe wonden in Haren. Zeker in de kring van D66. Nadat de Eerste Kamer de Harener fusie met Groningen en Ten Boer vorige week bezegelde, besloten vier van de vijf D66-raadsleden in Haren het lidmaatschap van de partij op te zeggen.

Tot het laatst streden Marjan Bachman, Wil Legemaat, Peter Hidding en Celine Fenijn voor zelfstandigheid van Haren. Maar binnen D66 stonden ze goeddeels alleen. Met de informatie die vanuit Haren werd aangedragen, deed hun partij niks, zeggen ze.

De vier voelen zich in de steek gelaten door hun partij, maar blijven tot 1 januari, de dag van de herindeling, wel lid van de partij en de gemeenteraad. Dat is raar. Want wie vertegenwoordigen ze in het Harener gemeentehuis? Een club waar ze niet meer bij willen horen? Hoe moet de rest van de raad daarmee omgaan? En waarom kun je je als democraat niet neerleggen bij een besluit waar een meerderheid in de partij wel achter staat?

Hoe dan ook. De actie van de vier toont aan hoezeer de herindeling Haren, D66 voorop, pijn doet. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zit geen enkele partij op zoveel verdeeldheid te wachten.

Bind de democraat in Haren tenslotte maar weer eens aan je. Arme lijsttrekker Paul de Rook. Als wethouder van Groningen bezorgen de zuidelijke ringweg en het Groninger Forum hem wel genoeg hoofdpijn. Nu moet hij straks in oktober zalen vol Harener D66’ers aan boord zien te houden. Ga er maar aan staan.

Dat geldt natuurlijk ook voor zijn collega bij het CDA, Rene Bolle. Ook het Harener CDA denkt anders over de herindeling dan de partijgenoten in Groningen.

Toen twee jaar geleden de VVD uit het Harener college van B en W stapte (ook al vanwege de herindeling) vulde CDA-raadslid Mathilde Stiekema maar wat graag de leeggekomen plek in. En toonde zich geharnast voorstander van behoud van Harener zelfstandigheid. Bolle kan dus de borst nat maken. Ook hem staan in het najaar een paar warme campagne-avondjes in de groene parel te wachten.

Dat geldt eigenlijk minder voor Joost van Keulen, lijsttrekker van de VVD. Hoewel zijn partij in Haren vier jaar geleden in zee ging met het anti-herindelingscollege van VVD-Gezond Verstand-D66, hield Paula Lambeck altijd een slag om de arm: Herindelen nee, tenzij de (financiele) situatie aangeeft dat herindelen moet.

In juni 2016 was het zover. Financieel ging het weliswaar beter met Haren, maar voor behoud van zelfstandigheid moesten inwoners te grote offers brengen, vond de VVD. Herindelen was onvermijdelijk geworden. Lambeck restte weinig anders meer dan de rug rechthouden. Aftreden dus. Als de fractie er geen vertrouwen meer in heeft, houdt het op, concludeerde Lambeck in Dagblad van het Noorden.

Het stelde veel Harener VVD’ers misschien teleur. En een draai? Ook. Maar politiek is het te billijken. En dat zal Van Keulen weten als hij in oktober op bezoek gaat in de groene parel.

En dan is er nog de laatste Harener collegepartij, Gezond Verstand Haren. Fel tegen de fusie. En daarvoor ook beloond bij de verkiezingen in 2014: drie raadszetels en een plek in B en W. Een plek die Mariska Sloot eind vorig jaar opgaf. De gemeente Haren was op onderdelen in overleg met Groningen en Ten Boer. Sloot vond dat dat niet kon. Exit dus.

Het gerucht wil volop dat Sloots Gezond Verstand en de fractie van Stad en Ommeland binnenkort de handen ineen slaan. Stad en Ommeland vindt dat herindelen kan als er draagvlak is, maar het mag niet gedwongen gebeuren.

Een helder standpunt dat het in een groot deel van Haren in de campagne prima zal doen. Waarbij wel zij aangetekend dat Stad en Ommeland, toen het nog Stadspartij heette en geleid werd door Robert Prummel, Haren bestempelde als een prachtige buitenwijk van Groningen.

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van nieuw Groningen staan (samen met die in Westerkwartier en Het Hogeland) op zich, de rest van de provincie en het land heeft in maart al gestemd.

Er kan in november dus voluit lokaal gestemd worden. En wat betekent dat voor D66 in Haren? In 2010 en 2014 boekten de democraten prachtige uitslagen in Haren. Maar nu? Zijn de wonden van de herindeling dusdanig diep dat het electoraat zich van D66 afkeert? Of heeft lijsttrekker Paul de Rook genoeg hechtdraad bij zich als hij op campagne gaat in de groene parel.

Het wordt hoe dan ook razend interessant op 21 november.

Richold Brandsma was tot 2016 verslaggever stadhuis voor Dagblad van het Noorden. Voor de Gezinsbode meet hij komend jaar geregeld de temperatuur in de Groninger gemeentepolitiek.