Het Noorden weer vertegenwoordigd in de dameseredivisie

GRONINGEN - Voor het eerst sinds 8 jaar zal een Noordelijk basketbalteam haar opwachting maken in de Vrouwen Basketball League (VBL).

Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland (SVTN) meldt per 1 2018 een team aan voor seizoen 2018-2019 van de dameseredivisie. De stichting heeft afgelopen maanden hard gewerkt om de basis op sportief-, organisatorisch- en financieel vlak op orde te krijgen. Op alle drie terreinen zijn dermate goede resultaten geboekt dat hiermee een goede entree in de eredivisie haalbaar is en de kans op duurzaam vrouwen topbasketbal in Noord-Nederland steeds groter wordt.

Groningen is de basketbalstad van Nederland. Toch waren Groningen en de rest van het Noorden al 8 jaar niet vertegenwoordigd op het hoogste niveau voor damesbasketbal in Nederland. SVTN en HSVB uit Haren nemen samen het voortouw om het meisjes- en vrouwenbasketbal een gezonde, brede basis te geven, met uitzicht op de top. Voorzitter Cees Dijkhuis: "Wat vorig jaar niet lukte, hebben we nu wel voor elkaar gekregen. Met dank aan enkele heel betrokken ondernemers en instanties om ons heen, die duurzame activiteiten willen ontplooien en voor langdurige financiële stabiliteit en continuïteit zorgen.”

Talent krijgt een kans

Ook op sportief vlak is gewerkt aan een stevig fundament. Bestuurslid Technische Zaken Joyce Siderius-Bolman: “Het opleidingsteam onder 20 jaar (VU20) van HSVB heeft afgelopen seizoen mooie progressie geboekt. Dit landelijk spelende team dient als basis en kweekvijver voor het nieuwe damesteam. Verder zijn we volop bezig met het opzetten van een meidenlijn met een VU18 en VU16, om de doorstroming van talent naar het damesteam te waarborgen. Hiervoor worden momenteel selectietrainingen gehouden.” Het bestuur is tevens volop bezig met het scouten van jonge talenten in Noord-Nederland en elders in het land.

Structurele aanpak, duurzaam resultaat

SVTN maakt gebruik van de bestaande kennis- en accommodatie-infrastructuur en bouwt die rustig uit. Wedstrijden worden bijvoorbeeld komend seizoen gespeeld in de Scharlakenhof. Geen vluchtig succes dus, maar een structurele aanpak met duurzaam resultaat. Cees Dijkhuis: “We bieden echter nog iets extra's. STVN wil een platform zijn voor ambitieuze en sportieve meiden en zo de sociaal-maatschappelijke en de economische positie van meisjes en vrouwen in de noordelijke samenleving versterken. Ook willen we meer kinderen laten basketballen. Bijvoorbeeld door het organiseren van clinics in het regionale basis- en voortgezet onderwijs.”

Naam..?

Het nieuwe eredivisieteam heeft nog geen naam. Dit wordt een combinatie van de hoofdsponsor en een tweede, creatieve naam. Voor dit deel van de naam wordt in mei een prijsvraag met crowdfunding uitgeschreven via Facebook.

Het plan van de SVTN wordt gesteund door de gemeente Haren. Ook met andere relevante partners zoals Topsport Hanzehogeschool, Noorderpoort en het Johan Cruijff College is gesproken over samenwerking. Daarnaast ligt er een samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Trainingscentrum.