Restauratie interieur kerk Harkstede is gestart

HARKSTEDE - Vorig jaar juni werd de kerk van Harkstede overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en nu een jaar later wordt het interieur dat in slechte staat verkeert, gerestaureerd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het geheel verwijderen van slecht muurverfwerk en opnieuw aanbrengen van een witkalklaag, herstel van vloeren, restauratie van snijwerk en decoratieschilderwerk en de herenbank wordt weer op de oorspronkelijke plek teruggezet. Bijzondere elementen hierbij zijn de restauratie van het gedenkbord en de gebrandschilderde raampjes die zich in de voormalige bibliotheek bevinden. De restauratie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond

De kerk is tussen 1692 en 1700 gebouwd tegen een bestaande toren uit de 13e eeuw, nadat de voormalige kerk uit de 13e eeuw was afgebroken.

Restauratiesubsidie

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een restauratiesubsidie van de Provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG), bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Maatschappij van Welstand, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en het J.B. Scholtenfonds.