Studenten van Noorderpoort over de grens

GRONINGEN - Studenten van Noorderpoort beperken zich al lang niet meer tot stagebedrijven in Nederland. Ze gaan steeds vaker de grens over om ervaring op te doen. Giada Ena (21) is één van die studenten.

Ze zit in het derde jaar van haar studie Verpleegkunde bij Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn en loopt stage bij het St. Antonius Hospital in het Duitse Gronau. Giada: ‘Ik zocht een uitdaging in mijn persoonlijke ontwikkeling en ik was erg nieuwsgierig naar de Duitse cultuur en haar waarden en normen.’ Giada denkt hierbij ook aan haar arbeidskansen na haar studie: ‘Het staat mooi op mijn cv en ik kan er in de toekomst alleen maar voordelen uit halen.’

Deze voordelen worden binnen het Coördinatiepunt Internationale Projecten van Noorderpoort ook zeker herkend en erkend. ‘Wanneer studenten gaan stagelopen in het buitenland, geeft dit hun zelfvertrouwen een boost. Ze moeten veel zelf doen en zelf regelen. Wij helpen ze hierbij, maar er wordt veel gevraagd van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel,’ aldus Eva Hoitzing, medewerker binnen het Coördinatiepunt. Minke Kloppenburg, projectmanager van het Coördinatiepunt beaamt dat: ‘Hun probleemoplossend vermogen wordt beter, hun taalvaardigheid groeit en zelfvertrouwen en zelfstandigheid nemen ook een vlucht.’ Dit komt volgens Kloppenburg vooral omdat de studenten er tijdens hun stage achter komen dat het allemaal echt geen rozengeur en maneschijn is. Ze moeten hun draai vinden en de taal is en blijft daarbij ook altijd wel een issue. Kloppenburg: ‘We werken er doorlopend aan om de taalbarrières zoveel mogelijk te verkleinen, zodat studenten nog beter uit de voeten kunnen in het buitenland.’ Wanneer de studenten de taal onder de knie krijgen en zich beter op hun plek gaan voelen, dan gaan ze volgens Kloppenburg ook echt volle kracht vooruit: ‘Het is een hele emotionele rollercoaster die de studenten doormaken gedurende hun stage in het buitenland, maar dat ze er sterker uitkomen dan dat ze erin gingen, dat is één ding dat zeker is.’

Veranderende maatschappij

Noorderpoort heeft internationalisering hoog op de agenda staan. Niet alleen omdat het een heel positief effect heeft op het succes van de studenten, maar ook zeker als antwoord op de veranderende maatschappij: deze wordt steeds internationaler. Kloppenburg: ‘Waar ik tien jaar geleden nog maar heel sporadisch studenten zag die uit eigen beweging het initiatief namen om hun stage in het buitenland te doorlopen, is dat vandaag de dag vertienvoudigd.’ Daar geeft Noorderpoort ook met haar opleidingsaanbod een antwoord op. Zo worden er inmiddels drie opleidingen aangeboden die volledig internationaal georiënteerd zijn: Tweetalige Hotelschool, International Business School (IBS) en de Duitse variant: Internationale Betriebswirtshaft (IBW). Kloppenburg is trots op de internationale koers die Noorderpoort vaart: ‘Noorderpoort doet internationaal gezien verreweg het meeste van de ROC’s in Noord-Nederland. Wij bieden gewoon heel veel internationale mogelijkheden, zowel voor studenten als voor medewerkers.’

Naast stages en studiereizen, doet Noorderpoort ook veel andere dingen op internationaal gebied. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Huiswerkverblijf Roemenië. Studenten van Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO hebben vijf jaar lang gewerkt aan een huiswerkverblijf voor schoolkinderen in Roemenië. Niet alleen is hiermee een unieke samenwerking tussen verschillende ROC’s tot stand gekomen, ook is dit een van de weinige internationale projecten die toegankelijk was voor studenten van niveau 1 en 2. De meeste internationale initiatieven zijn toegankelijk voor studenten van hogere niveaus. Kloppenburg: ‘We willen vanuit Noorderpoort alle niveaus een kans geven om internationaal ervaring op te doen.’