Masteropleiding International Communication Hanzehogeschool vanaf komend studiejaar bekostigd

GRONINGEN - De masteropleiding International Communication van de Hanzehogeschool Groningen wordt met ingang van het studiejaar 2019-2020 een bekostigde voltijdsopleiding. Dat heeft de Minister van OCW vorige maand besloten.

Deze bekostiging door het Rijk betekent dat studenten niet langer een verhoogd collegegeld van ruim € 12.000,-hoeven te betalen, maar het wettelijk collegegeld van € 2.060,- per jaar. Hierdoor is de masteropleiding een stuk toegankelijker geworden voor een grotere groep studenten. De opleiding International Communication is hiermee de eerste bekostigde professionele masteropleiding in Nederland op het gebied van communicatie. Dat betekent dat zowel bachelors van het hbo als het wo deze beroepsgerichte master kunnen volgen zonder premaster.

Op dit moment studeren er 49 studenten uit 21 verschillende landen.

Inhoud

De master International Communication is een internationale, praktijkgerichte en Engelstalige voltijdsopleiding voor nationale en internationale studenten die rechtstreeks vanuit de bachelor doorstromen. De opleiding kan ook gevolgd worden door professionals met werkervaring.

Met deze masteropleiding leidt de Hanzehogeschool Groningen studenten op tot een nieuwe generatie van communicatieadviseurs, change agents, die kunnen werken in een sleutelfunctie binnen internationale organisaties en bedrijven. Uit alumnionderzoek blijkt dat 40% op moment van afstuderen en 80% binnen zes maanden na afronding van de studie een relevante baan op niveau heeft gevonden.