Student Hanzehogeschool Groningen verdiept zich in voedselvoorziening Stad

GRONINGEN - Yerun Karabey, afstudeerder aan de Master Architectuur van de Hanzehogeschool Groningen, wil als verse ruimtelijk ontwerper/architect vooral een directe bijdrage leveren aan het leefbaar en gezond houden van onze planeet. Zijn testcase is Groningen.

Tijdens zijn scenariostudie verdiepte Yerun zich in de voedselvoorziening in de stad. Hij vroeg zich af hoe het voedselsysteem van de stad Groningen verduurzaamd kan worden én de binnenstad (15.000 inwoners in 2050) zelfvoorzienend. Is dit haalbaar? En wat betekent het als we een complete voedselketen in de binnenstad van Groningen integreren?

Op basis van een stromenanalyse van de binnenstad heeft Yerun gekozen voor het Gedempte Zuiderdiep als locatie. Met de herinrichting van het Zuiderdiep als voedselproductiepark is het mogelijk om de halve provincie Groningen te ontlasten als landbouwgebied. Door over de gehele lengte van het Gedempte Zuiderdiep gebruik te maken van verticale landbouw (gestapeld voedsel produceren in een ruimte onder kunstlicht op water zonder bodem) en het sluiten van kringlopen kan de stad zelfvoorzienend en circulair worden in zijn voedselvoorziening. De voedselvoetafdruk van de binnenstad wordt geminimaliseerd tot een volume van 1.000 meter lang, 20-30 meter breed & 15 meter hoog. Het akkerland kan zich herstellen en bijvoorbeeld gebruikt worden voor ecologische zonnevelden, het telen van materiaalgewassen en recreatie.

The foodline: a metabolic urban food chain experience laat zien hoe “The vertical street farm & urban food chain Gedempte Zuiderdiep” eruit kan zien. De complete voedselketen [van productie-verwerking-consumptie en afvalverwerking] kan ingepast worden op de plek van de huidige busbaan. Het plan zorgt niet alleen voor het terugbrengen de voedselvoetafdruk; er ontstaat een aantrekkelijke nieuwe groene publieke ruimte die op verschillende niveaus een inkijkje geeft in het productieproces en zorgt voor bewustmaking van het voedselsysteem.

Yerun hoopt met zijn afstudeerplan het gesprek over het verduurzamen van stad en platteland op gang te brengen. Als architect/ruimtelijk ontwerper kan hij plannen visualiseren, waardoor ze een gezicht krijgen en gaan leven.

Yerun geeft zijn afstudeerpresentatie vandaag -vrijdag 6 juli- om 19.00 uur in de Academie van Bouwkunst aan de Zuiderkuipen 19 in Groningen.