50 jaar KEI-week in Groningen

GRONINGEN - Op 21 augustus 1969 was de start van de eerste introductieweek voor eerstejaarsstudenten in Groningen en de start van de eerste KEI-week.

In 1969 nog met 1600 deelnemers, inmiddels jaarlijks met meer dan 5000 deelnemers is de KEI-week een begrip in Groningen. In 2018 wordt die voor alweer de 50e keer georganiseerd.

Al 50 jaar wonen student en stadjer samen in de mooiste studentenstad van Nederland. Dit willen we dan ook met hen vieren van 13 tot en met 17 augustus. De KEI-week is voor iedereen en iedereen is dan ook welkom tijdens de grootste introductieweek van Europa", aldus de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stichting KEI, Marc Boels. Dat de KEI-week voor iedereen is, is het koningshuis ook niet ontgaan. Zo liepen prins Bernhard en prins Maurits mee met de KEI-week van 1989.

Open Air Festival 2016

Tijdens de KEI-week zal er de hele week aandacht worden besteed aan het 10de lustrum van Stichting KEI. Speciaal voor het 50-jarige jubileum wordt het ‘Lustrumfestival: KEI at the Beach’ georganiseerd. Op donderdag 16 augustus is dan ook iedereen welkom bij de Kardingerplas om dit jubileum te vieren. De historie van 50 jaar KEI zal met name in de aankleding te zien zijn op het lustrumfestival.

Tijdens het festival kun je dansen op verschillende soorten muziek, is er genoeg gelegenheid om te relaxen en zijn er leuke activiteiten voor iedereen. Daarnaast wordt op het festivalterrein onder andere aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo vind je er ‘The Green Corner’ waar allemaal duurzame initiatieven en activiteiten te vinden zijn. Daarnaast kunnen de deelnemers zelf meehelpen om energie op te wekken, dat direct gebruikt wordt voor het licht en geluid op het podium.

Stichting KEI organiseert de KEI-week in Groningen, de grootste algemene introductieweek van Nederland. Tijdens deze week krijgen de aankomende eerstejaarsstudenten de mogelijkheid alle recreatieve, sportieve en culturele facetten van de stad Groningen te leren kennen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om bekend te worden met verschillende studentenorganisaties en de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en andere hogere onderwijsinstellingen.

Meer informatie

In 2017 waren er 5028 KEI-lopers (waarvan 538 internationale KEI-lopers), 858 KEI-leiders en bijna 250 vrijwilligers. Tijdens de opening op de Grote Markt ongeveer 8.000 aanwezigen.

De KEI-week won in 2014 en 2015 de DIS, de prijs voor meest populaire duurzame introductiestunt.

De KEI-week heeft sinds 2017 het Green Key keurmerk met het niveau goud. Dit keurmerk geeft aan dat je er alles aan doet om het milieu te sparen.

De KEI-week is de oudste, grootste en qua inschrijfgeld goedkoopste introductieweek van Nederland.

Stichting KEI is de centrale informatievoorziening voor zo’n 15.000 aankomende studenten in Groningen.

De KEI-week is een vijf dagen lang durend evenement op het gebied van studie & nevenactiviteiten, sport, cultuur en studentenorganisaties en –verenigingen.