MenzisFonds ondersteunt zeven projecten in de regio Groningen

GRONINGEN - Het MenzisFonds ondersteunt zeven projecten in de regio Groningen. Met het MenzisFonds wil Menzis, samen met maatschappelijke organisaties, werken aan meer leefkracht en slimmere zorg in de vijf regio’s waar Menzis actief is.

In de regio Groningen zijn 17 aanvragen genomineerd. De selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging uit de Ledenraad, heeft op 26 juni zeven initiatieven in Groningen blij gemaakt met een bijdrage uit het MenzisFonds.

De initiatieven dragen bij aan de leefkracht van de inwoners van de regio. Bijvoorbeeld door het voorkomen van eenzaamheid, gezonder eten, digitalisering en meer sporten en bewegen voor jongeren. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief konden tot 20 mei 2018 een financieringsaanvraag indienen.

MenzisFonds versterkt de regio’s

Het MenzisFonds is gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. Door het fonds (vooral) regionaal in te zetten onderstrepen wij onze de betrokkenheid en binding met de regio’s waar we de meeste verzekerden hebben. De uitgangspunten zijn laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde.

In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West is de komende 3 jaar een fonds beschikbaar van € 25.000 per jaar. Daarnaast is € 30.000 per jaar beschikbaar voor projecten in heel Nederland.