Verfplanten voor Makkumer tegels geteeld op Suikerterrein Groningen

GRONINGEN - Op een deel van het voormalige Suikerterrein worden verfplanten geteeld voor tegels van Koninklijke Tichelaar uit het Friese Makkum.

Uit de planten wint kunstenaar Claudy Jongstra verf die wordt gebruikt om het glazuur te kleuren.

Het project met de naam The Northern Crops/Frisian Glazes is een van de resultaten van het evenement Waste-NO Waste Factory. Dat vond de afgelopen twee maanden plaats in en rond de voormalige suikerfabriek De Suiker, als onderdeel van het programma Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Naast lezingen over de thema’s en de tentoonstelling van Jongstra’s kunstwerk Woven Skin werden er bijna dertig educatieve programma’s voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Zo zijn de basisscholen uit de buurt op bezoek geweest, werkten studenten van de vier mbo-scholen in Groningen voor het eerst samen in het project ‘From Farm to Table’ en deden medewerkers van de noordelijke GGD’s en IVN Noord inspiratie op tijdens het Moestuinfestival.

Deze week is Waste-NO Waste Factory afgesloten met een rondetafel-bijeenkomst in De Pionier, het nieuwe pand van mbo-school Terra op het Suikerterrein. Studenten van Terra werken ook mee aan de tuin voor The Northern Crops/Frisian Glazes en legden eerder Trinity Garden aan, die onderdeel wordt van de toekomstige woonwijk op deze plek.

‘’Een van de doelen van Waste-NO Waste Factory was de waarde van ambachtelijke kennis en de maakindustrie onder de aandacht brengen’’, zegt Amelie Schlemmer van de organisatie. ‘’Claudy Jongstra werkt zelf ook met oude technieken, niet alleen voor haar viltkunstwerken maar ook voor haar eigen bakkerij en boerderij. Veel van die kennis verdwijnt en dat is een groot gemis voor de samenleving.’’

Tijdens Waste-NO Waste Factory konden kinderen en jongeren daarom ervaren wat het is om met hun handen te werken en natuurlijke grondstoffen te benutten. ‘’De zaadjes zijn geplant’’, aldus Schlemmer. Dat geldt volgens haar ook voor de samenwerking tussen de verschillende partijen in Groningen, die zich op een vervolg beraden.

Waste-NO Waste Factory is mogelijk gemaakt door subsidies van onder andere de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Mondriaan Fonds.