Promens Care en NOVO gaan samen in Cosis

Het gonst al lange tijd en het laatste jaar werd het steeds nadrukkelijker aangekondigd. Promens Care in Drenthe en NOVO in Groningen gaan fuseren en heten vanaf 29 juni 2018 Cosis.

De provinciegrens tussen Groningen en Drenthe zal voor Cosis wegvallen als het gaat om het zorggebied. Het wordt weliswaar een grote organisatie in een groot gebied, maar bij Cosis staat kleinschaligheid voorop. Als men lokaal een belangrijke plek in kan nemen in de lokale samenleving dan is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Het welbevinden van de cliënten ligt hem niet in het onderdeel zijn van een zorgorganisatie, maar van een straat, een buurt of een woonplaats.

Natuurlijk worden centraal de kaders bepaald en de budgetten vastgesteld, maar de dagelijkse uitvoering gebeurt op de voorzieningen zelf. Cosis is straks in Nederland de zorgaanbieder met een van de breedste paletten aan zorgproducten. Cliënten die bij Cosis aankloppen met een hulpvraag zijn niet geïnteresseerd in geografische grenzen. Ze willen zo goed en zo deskundig mogelijk geholpen worden. Het samengaan van Promens Care en Cosis heeft, om daar een antwoord op te kunnen geven, een grotere bundeling van kennis bewerkstelligd.

Gezamenlijke deskundigheid

Bij Cosis zijn 3700 medewerkers en 1500 vrijwilligers dagelijks actief om zich in te zetten voor bijna 8000 cliënten. Veel verschillende mensen betekent ook veel verschillende soorten kennis en expertise. Als je kennis kan delen kunnen er meer mensen van profiteren. Door samen te werken verwachten beide organisaties sterker te staan in de markt en kan deskundigheid gebundeld worden. NOVO had geen GGZ deel, zorg en begeleiding voor mensen met een psychische beperking, maar door de samenwerking met Promens Care is het ook voor GGZ cliënten in Groningen mogelijk een beroep te doen op begeleiding van Cosis. NOVO op haar beurt had erg veel ervaring met de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problematiek. Met het lanceren van Cosis verdwijnen de namen Promens Care en NOVO uit het straatbeeld. Maar dat wat opgebouwd is onder de vlag van NOVO en Promens Care wordt gekoesterd en meegenomen in Cosis.