Avantium kondigt opening pilot bioraffinaderij aan

GRONINGEN - Het Nederlandse Avantium, een wereldleider in 'renewable chemistry' kondigt vandaag aan dat de opening van haar pilot bioraffinaderij op 13 juli in Delfzijl plaatsvindt.

Provincie Groningen ondersteunt deze bioraffinage proeffabriek met een subsidie uit RIG van €1,8 miljoen. De proeffabriek is een opmaat naar een grootschalige bioraffinage fabriek in Delfzijl die op dit moment verder wordt ontwikkeld.

Avantium is wereldwijd actief in het onderzoeken, ontwikkelen en naar de markt brengen van vernieuwende chemische toepassingen die tot doel hebben fossiele grondstoffen te vervangen voor biobased grondstoffen.

Reductie van CO2

Met de te openen proeffabriek gaat Avantium resthout uit bijvoorbeeld bosbeheer omzetten in suikers en lignine. Deze producten zijn uitstekende grondstoffen voor industriële toepassingen, fermentatie processen en duurzame materialen. Bovendien kan de lignine goed voor energie-toepassingen worden gebruikt. Daarmee sluiten ze nauw aan bij verschillende bestaande productieketens op het Chemiepark Delfzijl en in de Eemsdelta. Behalve de proeffabriek in Delfzijl, werkt Avantium met partners Staatsbosbeheer, RWE, AkzoNobel en Chemport Europe aan een eerste industriële fabriek in Delfzijl. Hiermee wordt op het chemiepark werk gemaakt van het vergroenen van productieketens.

Chemport Europe

Sinds medio 2017 is, naar aanleiding van het rapport Willems (Chemiecluster Op Stoom), door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de toekomst van het chemiepark. Dit is samengevat in de propositie Chemport Europe. Het doel van Chemport Europe is het verduurzamen van de huidige chemische sector. Patrick Brouns, gedeputeerde: "De vestiging van het project van Avantium past naadloos in onze Chemport ambitie. Het vormt een belangrijke basis voor het verder vergroenen van diverse productieketens in Delfzijl. Daarbij realiseert het project circa 20 banen voor veelal hoogopgeleide werknemers."

Over de RIG

De RIG2017 maakt deel uit van het programma Groningen@Work 2016-2019 van de provincie Groningen, dat als doel heeft zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen, en van het programma van de Economic Board Groningen. De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het beschikbare bedrag van € 40 miljoen wordt in tranches beschikbaar gesteld. De RIG2017 is de derde van vier tranches. De subsidieaanvragen worden behandeld door het SNN.