Gezamenlijke aanpak illegale hennepteelt

GRONINGEN - Politie, de Groninger woningcorporaties, Waterbedrijf Groningen, Enexis Netbeheer en de gemeente Groningen organiseren deze week gezamenlijke bijeenkomsten voor hun medewerkers om de bewustwording en signalering van hennepteelt te vergroten.

Burgemeester Peter den Oudsten: “Illegale hennepteelt is een schoolvoorbeeld van ondermijning. Het is daarom zeer ongewenst dat er illegale teelt van hennep plaatsvindt. Niet alleen in verband met de directe gevaren zoals brand en kortsluiting. Illegale hennepteelt vindt veelal plaats in een sfeer van geweld en uitbuiting. Dit soort situaties willen we niet in onze stad. De gezamenlijke bijeenkomsten dragen bij aan een veiliger Groningen.”

Tijdens de in totaal zes bijeenkomsten worden de honderdtwintig medewerkers die zich inmiddels hebben aangemeld, gewezen op de grote risico’s van ondermijning en hennepcriminaliteit. Risico’s van illegale teelt van hennep zijn onder meer de grote kans op brand en kortsluiting, de aantasting van de waterkwaliteit door het gebruik van pesticiden, schimmelvorming en het ontstaan van criminele netwerken waar geweld en het uitbuiten van mensen regelmatig voorkomen.

Onderdeel van de gezamenlijke bijeenkomsten is een bezoek aan de zogeheten hennepcontainer. In deze container kunnen de medewerkers zien en ruiken hoe een hennepkwekerij er in de praktijk uit ziet. Dit vergroot de kans dat illegale hennepkwekerijen in een vroeg stadium herkend en ontdekt worden. Het vroegtijdige ontdekken van illegale hennepkwekerijen vermindert het ontstaan van onveilige situaties in buurt en wijk.

Hennepteelt brengt voor de omgeving grote risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om de kwekerijen en handel te voorkomen en zo snel mogelijk weg te nemen. Naast direct omwonenden en buurtbewoners kunnen ook medewerkers van nutsbedrijven, hulpverleningsinstellingen en de gemeente verdachte situaties melden bij Misdaad Anoniem: meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.