Lefier verlaagt huur 9500 sociale huurwoningen

GRONINGEN - Woningcorporatie Lefier verlaagt de huur van 9500 sociale huurwoningen. De huurverlaging gaat 1 september in.

De huurprijzen van de overige sociale huurwoningen gaan omhoog met maximaal het toegestane percentage van 3,9 %. Dit is het resultaat van het nieuwe huurbeleid, waarmee Lefier haar woningen betaalbaar wil houden. Ook blijft Lefier duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen.

Prijs en kwaliteit in evenwicht

Uitgangspunt van het nieuwe huurbeleid is dat de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. “Woon je in een kleine, slecht geïsoleerde woning op een minder gewilde locatie, dan betaal je minder huur. Een huurder van een ruime nieuwbouwwoning, die op een gewilde locatie staat met een goed energielabel krijgt wél een huurverhoging”, legt Lex de Boer, bestuurder van Lefier, uit.

Daarnaast wil Lefier een einde maken aan de huidige verschillen tussen dezelfde huurwoningen in een complex of straat. Vaak zijn die verschillen ontstaan doordat bij mutatie de huur van de woning omhoog is gegaan. Huurders die lang ergens wonen, betalen dus vaak een lagere huur.

“Deze verschillen zijn niet uit te leggen aan onze huurders”, zegt Lex de Boer. “Met ons nieuwe beleid krijgen gelijkwaardige woningen eenzelfde huurprijs.”

Betaalbaar wonen

Lefier zet zich in om haar woningen betaalbaar te houden voor haar huurders. Zo heeft Lefier de laatste 2 jaar de huren niet verhoogd. Het nieuwe huurbeleid gaat een stap verder. De Boer: “Onze visie op betaalbaar wonen gaat verder dan alleen de huurprijzen. We streven ernaar dat huurders maximaal 30 % van hun inkomen besteden aan huur en energielasten. Zo kunnen we sturen op stabiele woonlasten, waardoor onze huurders voldoende ruimte krijgen om hun leven zelf in te richten.”

Huurverlaging ineens, huurverhoging gefaseerd

Het nieuwe huurbeleid voor zelfstandige, sociale huurwoningen gaat in per 1 september. Een huurverlaging voert Lefier dit jaar in 1 keer per die datum door. Bij huurders die een huurverhoging krijgen, wordt deze over een aantal jaren geleidelijk doorgevoerd. Huurders die een huurverhoging krijgen, betalen dit jaar gemiddeld circa 3,4 % meer. Dit komt neer op ongeveer € 16 per maand. Ongeveer 9500 huurders krijgen een gemiddelde huurverlaging van circa 9,8 %, wat neerkomt op een korting van ongeveer € 47 per maand.

Huurtoeslag

Een groot deel van de huurders van Lefier komt in aanmerking voor huurtoeslag. Bij een huuraanpassing moet de kale huur door de huurder worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat alle huurders Lefier een huuraanpassing krijgen, heeft Lefier dit jaar met de Belastingdienst afgesproken dat zij met ingang van 1 september de huurtoeslag aanpassen van huurders van Lefier waar dat relevant is. Lefier wil hiermee voorkomen dat huurders volgend jaar eventueel een bedrag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen als ze teveel huurtoeslag hebben ontvangen. Huurders blijven wel zelf verantwoordelijk voor hun huurtoeslag.

Objectief en toetsbaar door huurders

De kwaliteit van de woning - en daarmee de huurprijs - wordt vastgesteld op basis van de punten van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), de WOZ-waarde en het energielabel. Dit zijn objectieve gegevens, die door de huurder getoetst kunnen worden. Dit maakt de opbouw van de huurprijs transparant.

Om de huurprijs zo inzichtelijk mogelijk te maken, ontvangt elke huurder per brief uitleg over het nieuwe huurbeleid én de berekening van de huurprijs voor zijn of haar woning. Elke huurder kan dus precies zien hoe de huurprijs is opgebouwd en dit ook toetsen.