Suikerfabriekterrein

GRONINGEN - De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein tot een nieuw stadsdeel is weer een stap verder. Het college van burgemeester en wethouders geeft de Structuurschets en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vrij voor inspraak tot en met 18 juli. Ten opzichte van eerdere plannen is het voorstel dat de eerste woningen aan de noordzijde van het gebied worden gebouwd. Het Suikerfabriekterrein is een goede woningbouwlocatie en het is de bedoeling dat daar uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen gebouwd worden. Naast wonen is het terrein ook aantrekkelijk voor werken en recreëren. Het streven is om rond de zomer van 2019 het eerste bestemmingsplan klaar te hebben voor inspraak om daarna zo snel mogelijk te beginnen met het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur. In 2020-2021 kan dan de bouw beginnen. De Structuurschets is de planologisch-juridische basis voor de verdere uitvoering. en geeft de hoofdlijn voor de inrichting. Tijdens de inspraakperiode, organiseert de gemeente twee inloopbijeenkomsten. Op dinsdag 3 juli in Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4 en op donderdag 5 juli in het Zeefgebouw op het Suikerfabriekterrein. Belangstellenden zijn tussen 16.00 en 20.30 uur welkom.

De Structuurschets en de NRD zijn te vinden op www.gemeente.groningen.nl /suikerfabriekterrein.