Peter den Oudsten reikt EHBO-diploma’s uit aan slechtzienden

GRONINGEN - Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, reikte onlangs de eerste EHBO-diploma’s uit aan slechtzienden in het Rode Kruisgebouw aan de Atoomweg.

In januari van dit jaar startte het Rode Kruis district Groningen deze EHBO-cursus als proefproject. Zeven slechtzienden zijn met vlag en wimpel geslaagd en kregen vandaag hun diploma’s overhandigd van de Groningse burgervader.

Bij de feestelijke overhandiging van de diploma’s aan de slechtzienden gaf Peter den Oudsten aan hoe belangrijk het verlenen van EHBO-hulp is om burgers zelfredzamer te maken. Hij juichte daarom ook toe dat het Rode Kruis met dit initiatief ook gehandicapten in staat stelt EHBO-hulp te verlenen.

Rode Kruis pilot ‘EHBO voor slechtzienden’ krijgt vervolg

Als initiatiefnemer verdiepte Patrick de Koning, coördinator zelfredzaamheid in het district Groningen, zich anderhalf jaar lang in de wereld van blinden en slechtzienden. “Les 1 van elke EHBO-cursus is dat je pas eerste hulp verleent als je zeker weet dat de situatie veilig is voor jezelf. Maar voor een slechtziend iemand is dat natuurlijk lastig te bepalen”. Met een diploma laten de gehandicapten zien dat ze, net als een ziend persoon, EHBO kunnen verlenen. Gezien het succes van deze pilot geeft het Rode Kruis een vervolg aan deze cursus.

Het Rode Kruis doet ertoe

Omkijken naar elkaar en hulp bieden in tijden van nood zonder aanziens des persoons. Of het nu in verre landen is of in jouw directe omgeving, het Rode Kruis staat altijd klaar. Het Rode Kruis helpt mensen ook om zichzelf te leren redden door hen b.v. EHBO te leren.