Eemskanaalzone: gemeente en ontwikkelaars trekken samen op

GRONINGEN - De gemeente Groningen, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een onderdeel van de Eemskanaalzone te Groningen.

De partijen hebben het voornemen hun grondposities bijeen te brengen zodat een hoogwaardige woningbouw-ontwikkeling van het gebied kan worden gerealiseerd. Het gaat om het deelgebied direct aan de noordzijde van het Eemskanaal tot aan de EMG-locatie. Op dit moment loopt nog de inspraakmogelijkheid voor de ontwikkelstrategie die door de gemeente is opgesteld.

De locatie aan de oostkant van de stad is ruim 4,5 hectare groot en vormt door de ligging aan het Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Wethouder Roeland van der Schaaf: “De gebiedsontwikkeling is veelbelovend. Met deze intentieovereenkomst staan we in de startblokken als de ontwikkelstrategie voor het gebied definitief is vastgesteld.” De ontwikkeling start aan de westzijde van de Eemskanaalzone. De overige locaties in de Eemskanaalzone worden later stapsgewijs ontwikkeld. Zo beschouwd ontstaat een nieuw stadsdeel, een stad aan het water.

Op dit moment is een groot deel van het gebied nog in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein. De locatie zal zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied waar diverse woningtypes gerealiseerd zullen worden. Daarnaast is er de ambitie om van het Eemskanaal en de openbare ruimte rondom een aantrekkelijke verblijfsplek te maken: beter zichtbaar en beleefbaar. De visie Eemskanaalzone, Stad aan het water (2018) vervangt, na de definitieve vaststelling, de eerdere visie uit 2006. De herijkte visie is afgestemd op de omgevingsvisie Next City en de gewenste verankering van Meerstad aan Groningen. De ondertekening van de intentieovereenkomst vormt het startschot voor de stedenbouwkundige uitwerking en de planologische procedures. De bouw van de eerste woningen op deze deellocatie start naar verwachting binnen enkele jaren starten.