Nieuw ontwerp vaste Kattenbrug is klaar

GRONINGEN - Het college van B&W heeft het inrichtingsplan voor de Kattenbrug en omgeving vastgesteld. Over het Schuitendiep komt een vaste brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep.

Verder worden de kades rond de brug deels verlaagd en komt er meer groen. Daarnaast komen er in de toekomst nieuwe bushaltes bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg en wordt de Sint Jansstraat aangepakt. Ook worden ter plaatse een aantal verkeersmaatregelen genomen. Dit is nodig om het mogelijk te maken dat bussen en overig verkeer in de toekomst goed kunnen samengaan op de Diepenring.

Het is de bedoeling dat vanaf eind 2019 de (HOV-)bussen niet meer over de Grote Markt rijden, maar aan de oostkant van de binnenstad de route nemen via de Diepenring. Een aantal maatregelen moet er voor zorgen dat er voldoende doorstroming voor de bussen en het overig verkeer is. De meest in het oog springende is de nieuwe Kattenbrug. Deze is nu in een vaste variant uitgewerkt en in ontwerp gereed. De keuze voor deze variant levert een besparing op van ongeveer 9 ton.

Naast het plan voor de brug doet het college ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring; bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. Daarbij wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen, zoals het instellen van een gedeeltelijke 30 km zone, het weghalen van verkeerslichten op de Sint Jansbrug en het aanpassen van trottoirs. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels. Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een gebied waar een maximumsnelheid geldt van 30km/u.

Ten slotte heeft het college ook een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goedgekeurd. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid door auto’s van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger Forum.

Voor deze plannen vraagt het college een extra krediet van zo’n € 1,5 miljoen. De plannen worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Die spreekt zich daar waarschijnlijk voor de zomer over uit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgt het proces van vergunningaanvragen en -verlening voor de Kattenbrug. Begin volgend jaar wordt dan gestart met de bouw van de brug en de aanpak van de kades en daarna volgen de bushaltes. Met de Sint Jansstraat wordt dit najaar al gestart in verband met de ingebruikname van de parkeergarage onder het Groninger Forum eind dit jaar.