Open dag VAVO Alfa-college Groningen

GRONINGEN - – Als een leerling de opleiding op de huidige school niet kan afmaken, biedt VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) de keuze om versneld een diploma of deelcertificaten te halen.

Voor deze leerlingen is er dinsdag 26 juni de Open dag VAVO van 17.00-19.00 uur bij het Alfa-college in Groningen, locatie Admiraal de Ruyterlaan 2. Ook wordt op deze avond informatie gegeven over schakeltrajecten voor anderstaligen en het Voorbereidend Jaar (VBJ).

Via VAVO is het mogelijk een vo-diploma of deelcertificaten in één of twee jaar te halen. Leerlingen en hun ouders of verzorgers zijn van harte welkom voor meer informatie. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en loopbaanbegeleiders van VAVO.

Opleidingen VAVO

Bij het Alfa-college kunnen leerlingen terecht voor voltijd- of deeltijddagopleidingen VAVO:

• versneld éénjarig vmbo-tl

• versneld éénjarig havo

• versneld éénjarig vwo.

Toelatingseisen

Toelating is afhankelijk van vooropleiding, vakkenpakket, cijfers, mogelijkheden, inzet, studiehouding, motivatie en leeftijd. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn en op een school voor voortgezet onderwijs zitten, kunnen VAVO volgen als hun school daarmee akkoord gaat. Wie 18 jaar of ouder is en geen startkwalificatie heeft, kan een diploma of de benodigde deelcertificaten halen. Ga voor meer informatie naar alfa-college.nl/vavo.