Besturen: ‘Vuilstort Woltersum volledig saneren’

GRONINGEN - De besturen van de provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren.

In deze stortplaats aan de Bouwerschapweg zit circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Vanwege de maatschappelijke zorgen, het milieu en de komende herindeling willen de drie besturen gezamenlijk geld op tafel leggen om de voormalige vuilstort op te ruimen.

Uit onafhankelijk onderzoek in de stortplaats kwam in januari 2018 naar voren dat er ongeveer elfduizend ton chemisch AKU-afval ligt. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. De stoffen die uit de stort lekken zijn voornamelijk kobalt en organische stoffen die voortkomen uit het afbraakproces van de producten. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door GGD Groningen.