Opening orgelmarathon door CvK René Paas

GRONINGEN - Vandaag wordt het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk in Groningen opnieuw in gebruik genomen. Dit wordt gevierd met een orgelmarathon, welke wordt afgetrapt door de Commissaris van de Koning René Paas.

Het orgel is uitgebreid gerestaureerd en wordt nu weer teruggegeven aan het kerkbestuur. Er komen mensen vanuit heel Nederland om de overdracht en het feestelijke programma in de Nieuwe Kerk in Groningen mee te maken. Tijdens deze avond zullen 9 organisten het orgel in al zijn glorie laten horen door diverse stukken te bespelen. De avond is gratis toegankelijk, al wordt een bijdrage van harte op prijs gesteld.

De tweede fase van de restauratie en intonatie is nu afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten. Bij de eindkeuring in 1831 schrijven de keurmeesters dat het een uitmuntend orgel is “en dat Groningen’s ingezetenen er roem op mogen dragen, zulk een werk in eene hunner kerken te mogen bezitten.” Die lovende woorden zijn nu weer van toepassing geworden en dat is wel een feestje waard.

Achtergrond bij de restauratie:

Het orgel is in 1831 gebouwd door Timpe. In de periode 2008-2011 is de eerste fase van de restauratie van het orgel gerealiseerd. De orgelkast werd gerestaureerd en na enige discussie herschilderd in de bestaande kleurstelling. De toegankelijkheid van het binnenwerk voor onderhoud werd verbeterd. De frontpijpen, de mechanieken en de windladen werden hersteld. Daarbij zijn correcties uitgevoerd om de situatie zoals die in 1831 zoveel mogelijk te herstellen. Dankzij de werkzaamheden aan mechanieken en windladen zijn de technische betrouwbaarheid en de speel-aard van het orgel toen sterk verbeterd.

De tweede fase (2015-2018) bestond, naast enkele kleinere technische zaken, vooral uit herstel van het pijpwerk en optimaliseren van het klankbeeld in de geest van Timpe. De technische werkzaamheden betroffen onder meer uit het aanleggen van een nieuw hoofdwindkanaal vanuit de magazijnbalg. Daardoor heeft de orgelwind aan soeplesse gewonnen, hetgeen van belang is voor een goede aanspraak van het pijpwerk. Wat de klank betreft zijn eerst met alle betrokkenen samen uitgebreide winddruk-proeven genomen.

Tijdens de orgelmarathon zullen de volgende organisten het orgel in volle glorie laten horen: Wim Diepenhorst, Peter van Dijk, Tymen Jan Bronda, Jelte Hulzebos, Leonore Lub, Pieter Pilon, Stef Tuinstra, Matthijs de Vreugd, Janny de Vries, Henk de Vries, Erwin Wiersinga.