Zonta Groningen steunt stichting Femina

GRONINGEN - Zonta Groningen1991 heeft zich de afgelopen twee jaar ingespannen voor de Groningse stichting Femina. Dit is gedaan door het organiseren van diverse succesvolle fundraise activiteiten. Stichting Femina is een stichting die zich inzet voor de rechten en integratie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen.

Daardoor kan Zonta Groningen1991 een cheque van 4000 euro overhandigen aan Mastoora Sultani, directeur van de stichting Femina. De overhandiging vindt woensdag 13 juni, om 19.30 uur plaats in The Student Hotel, aan het Boterdiep in Groningen.

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld. Zonta is opgericht in 1919 in de Verenigde Staten en thans actief in ruim 65 landen met bijna 1.200 clubs en ca. 30.000 leden. Nederland kent 21 clubs. Zonta heeft een consultatieve status bij de VN en de Raad van Europa.